• July 10, 2019

  ยิงแล้ว
  ฝ้าจาง อย่างเห็นได้ชัด
  กระ จะมีเสก็ด 3-5 วัน แล้วหลุด ไม่กลับมาเป็นอีก
  กระลึก ปานดำ ใช้ 5 ครั้งทุก 1 เดือน จะหายถาวร
  ถ้าดูแลไม่ดีจะเป็นรอยดำ แต่ก็ใช้ Q Switch รักษาได้อยู่ดี

  IPL (เป็นแค่แสงความเข้มสูง ไม่ใช่ laser ) ทำลึกไม่ได้ ไม่จำเพาะเจาะจง
  dual yellow ดีขึ้นมาหน่อย
  Q-switch รักษารอยดำทั้งหมด รอยสัก ทำลายเม็ดสี จำเพาะเจาะจง ทำลายเฉพาะเม็ดสี ถ้าประเภทรอยสักจะเป็นสะเก็ด หรือ ฝ้าลึกที่ต้องใช้พลังงานสูง

  Tags: ,เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories