• October 3, 2018

  การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บค้นหา เช่น Google, Yahoo, Bing หวังผลให้กลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน Search engine ในการค้นหาสินค้าและบริการ ได้รู้จักกับสินค้า บริการ ของเว็บไซต์เรา [ต้องการ จึงค้นหา ต่างกับ facebook ที่จะโชว์สินค้าบริการที่คาดว่า กลุ่มเป้าหมายจะสนใจ] 

  การทำโฆษณาผ่าน Google Search ค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับค่าคลิก ของแต่ละคีย์เวิร์ด

  ต้องเลือกใช้ Keyword ต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้ค่าคลิกถูกลง
  คีย์เวิร์ดที่ใช้กันใน Google Ads มีหลายรูปแบบ

  Keyword Match Type

  Keyword Matching Option เป็นรูปแบบที่ทาง Google Ads นำมาใช้เพื่อให้คนที่ต้องการจะทำโฆษณาผ่าน Google ทั้งหลายสามารถที่จะจัดการกับกลุ่มคีย์เวิร์ดของตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ค่าคลิกนั้นถูกลงได้

  1. Broad Keyword ทำงานแบบกว้าง

  เมื่อมีคนเสิร์ช Keyword พวกนี้ ระบบ Search Engine แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหาและ วิเคราะห์หาคำที่คล้าย คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันมาแสดงด้วย เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งสร้าง เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมาก ซึ่งจะเป็นคำกว้างๆ คำหลักๆ เช่น เว็บไซต์

  2. Broad Match Keyword ทำงานแบบแคบ

  Keyword ที่ทำงานแคบกว่า Broad Keyword มีเครื่องหมาย (+) นำหน้า สามารถมีคำอื่นๆ หรือรูปประโยคอื่นๆ แทรกระหว่างได้ และการแสดงผลลัพธ์จะแต่แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหาเท่านั้น ไม่แสดงคำคล้ายเหมือน Broad Keyword เช่น (+เว็บไซต์, +คอร์สออนไลน์)

  3. Phrase Keyword ทำงานแบบวลี ภายในเครื่องหมาย “…”

  Keyword ที่มีเครื่องหมาย ” ” ทำงานแบบวลี ห้ามมีคำใดมาแทรก
  จะแสดงเฉพาะ เว็บไซต์หรือโฆษณา ที่มี Keyword นี้อยู่เท่านั้น
  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าแบบ Board Match เช่น “เว็บไซต์คอร์สออนไลน์”

  4. Exact Keyword

  Keyword ที่มีราคาค่า Bid ต่ำที่สุดในบรรดา Keyword ทั้ง 4
  เป็นคำที่คนจะค้นหาแบบเพียวๆ ไม่มีคำอื่น หรืออะไร มาต่อท้าย
  จะแสดงผลคือ เว็บไซต์หรือโฆษณา ที่ตรงกับ Keyword เท่านั้น
  ส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำที่สุด เช่น [เว็บไซต์คอร์สออนไลน์]

  5. Negative Keyword

  Keyword ที่ถูกระบุนำหน้าไว้ด้วยเครื่องหมายลบ เพื่อให้เราลบ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องกับออก และช่วยกันกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ลูกค้าเราออกไป ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลง adss
  Negative Keyword จะช่วยให้ป้องกันลูกค้าที่เคยค้นหา Keyword เราแล้วไม่สนใจ เมื่อกลับมาค้นหาใหม่จะไม่เห็นโฆษณาหรือเว็บไซต์ของเราอีก เช่น (–เว็บไซต์คอร์สออนไลน์)เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories