• September 22, 2018

  2011 Google Panda Algorithm แก้ปัญหาการแสปมเนื้อหา

  Google Panda Algorithm
  Algorithm (อัลกอริทึม) เป็นระบบวิธีการแก้ไขปัญหา ที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหา อย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถศึกษาและเข้าใจได้

  Google Panda Algorithm (Google แพนด้า อัลกอริทึม) คือ ชื่อเรียกระบบวิธีการแก้ไขปัญหาของ google ที่ถูกปรับปรุงใหม่ และถูกใช้ในแก้ไขปัญหา “Content Farm” หรือการแสปมเนื้อหา เพื่อ หวังผลการแข่งขันทาง Search Engine Optimization (SEO) จากผลการทดสอบโดยใช้ google analytics พบว่ามีเว็บไซต์หลายเว็บที่ถูกจัดเป็นเว็บคุณภาพต่ำและถูก google ลดความสำคัญลงไปในที่สุด ดังนั้น Google แพนด้า อัลกอริทึม จึงมี่ชื่อเรียกเล่นๆอีกชื่อหนึ่งว่า “Farmer” หรือ ผู้เก็บเกี่ยว (ซึ่งก็เก็บเกี่ยวเว็บไซต์คุณภาพต่ำไปหลายเว็บทีเดียว)
  Content Farm สามารถทำได้หลากหลายวิธีการ เช่น การก๊อปปี้เนื้อหามาจากเว็บอื่น การจ้างคนเขียนบทความ การปั่นบทความ เป็นต้น
  การเข้ามาของGoogleแพนด้า ทำให้การแข่งขันทาง SEO ได้เปลี่ยนแปลงไป เทคนิค SEO ต่างๆที่หลายๆท่านเคยใช้ อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับ Googleแพนด้า ทางGoogleได้แนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกแพนด้าเก็บไว้หลายวิธี จะขอกล่าวในบทถัดๆ
  องค์ประกอบสำคัญของGoogleแพนด้า สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้สามหัวข้อ กล่าวคือ คุณภาพของเนื้อหา (Quality Content), สแปมลิ้งค์ (Spam Links), สังคมออนไลน์ (Social Site)
  คุณภาพของเนื้อหา หรือ ที่พูดกันอย่างคุ้นหูว่า “Content is king” คุณภาพของเนื้อหานั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด บทความที่ดีความชวนให้ผู้อ่านติดตามชม มีภาพประกอบ อ่านเข้าใจง่าย มีการใช้ตัวเน้น ใช้สีสัน และควรมีจำนวณตัวอักษรมากกว่า 700 ตัวขึ้นไป
  สแปมลิ้งค์ Googleได้ทำการแก้ไขปัญหาการสแปมลิ้งค์ โดยการแยกแยะระหว่าง ลิ้งค์ที่มีเนื้อหาที่แท้จริง กับ ลิ้งค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสแปม ยกตัวอย่างเช่น การสแปมข้อคิดเห็น(Comment) ตามเว็บต่างๆ, การสร้างประวัติส่วนตัวตามเว็บบอร์ด (Forum Profiles), การวางลิ้งค์ไว้ตามบล็อคฟรี เป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าการสแปมลิ้งค์จะไม่มีประโยชน์ซะทีเดียว มันยังคงมีประโยชน์ในการสร้างสะพานบอท และการสร้าง back link เช่นเดิม
  สังคมออนไลน์ ถึงแม้ว่าลิ้งค์บนสังคมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น เฟสบุค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) จะเป็นลิ้งค์แบบ no follow แต่มันสามารถใช้ในการโปรโมทได้เป็นอย่างดี และยิ่งถ้าหากเว็บเราดังขึ้น และมีจำนวณคนติดตามมากขึ้น (อาจเห็นได้จากจำนวณ like ที่เพิ่มขึ้น) จะทำให้มีการพูดปากต่อปาก เป็นที่น่าสนใจ และมีคนค้นหาเพิ่มขึ้นนั่นเองเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories