• September 22, 2018

  การใช้ Keyword ในการทำ SEO ( Search engine Optimization)

  1. ใช้ keyword ที่บริเวณ ชื่อหน้าเพจ (Title)
  ให้เราใส่ Keyword ที่เราต้องการจะใส่โดยให้น้ำหนักจากการเรียงจาก ซ้ายไปขวา ตัวอย่างการใช้งาน : [title] keyword หลัก , keyword รอง , keyword อื่นๆ [/title] เป็นต้น
  2. ใช้ keyword ที่บริเวณ ชื่อหัวข้อของเนื้อหา (Heading tag)
  โดยการใช้ H1,H2,H3 เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน : [H1] Keyword [/h1] หรือ [H2] Keyword [/H2] เป็นต้น
  3. ใช้ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนแรก (First Content)
  ให้ใส่ Keyword ไว้ในตำแหน่ง 20 คำแรกโดยประมาณ ให้ชัดเจน หรืออาจจะใช้ตัวอักษรลักษณะเอียงก็ได้ ตัวอย่างการใช้งาน : [BODY][P] Keyword [/P][/BODY]
  4. ใช้ keyword ที่บริเวณ ลิงค์เชื่อมโยงมาตรฐาน (Standard Text Link)
  คือการเชื่อมโยงในลักษณะ การใช้ Text link เป็นตัวเชื่อมโยง แล้วแทรก Keyword ผสมเข้าไปด้วย ตัวอย่างการใช้งาน : [a href=”http://www.yoursite.com “] Keyword [/a]
  5. ใช้ keyword ที่บริเวณ เนื้อหาในส่วนสุดท้ายของหน้า (The last content)
  เพื่อเน้นย้ำหรือใช้ในการสรุปเนื้อหาอาจจะใช้เป็นลักษณะตัวเอียงหรือหนาก็ ได้ครับ ตัวอย่างการใช้งาน : [P] Keyword [/P] [/BODY]
  6. ใช้ keyword ที่บริเวณ เมนูเลื่อนลง (Drop Down Menu)
  Drop down menu นี้เป็นที่ซ่อน Keyword ที่ดีอีกที่ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ ตัวอย่างการใช้งาน : [FORM] [OPTION] Keyword [/OPTION] [/FORM]
  7. ใช้ keyword ตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ (Folder name,File name)
  วิธี นี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควรครับกับการทดลองใช้ในหลายๆเว็บที่ผมลอง หากต้องใช้Keyword มากกว่า 1พยางค์ ควรใช้เครื่องหมาย “-” เป็นตัวคั่นกลาง ตัวอย่างการใช้งาน :/ Keyword/ Keword.html, Keyword.jpg หรือ Keyword1-Keyword2.html
  8. ใช้ keyword ที่บริเวณ คำอธิบายรูปภาพ (Images alt tag)
  การ ใช้ tag alt เข้าช่วยนั้นเพราะว่า Sreach engine นั้นไม่รู้จักรูปภาพเราสามารถบอก Sreach engine รู้ ว่าภาพนั้นเป็นภาพของอะไรได้โดยใช้ tag alt นี้เข้าช่วย ตัวอย่างการใช้งาน : [img src=”images address” alt=”Keyword”]
  9. ใช้ keyword ที่บริเวณ คำอธิบาย ลิงค์ (Text link title)
  การใช้ text link title นั้นคลายการใช้ tag alt เพียงแต่ tag นี้ใช้อธิบาย link ตัวอย่างการใช้งาน :[ a href=”http://www.yoursite.com ” title=”Keyword”] Keyword [/a]
  10. ใช้ keyword จด Domain name ด้วย Keyword (Domain name register)
  การใช้ Keyword หลักของเว็บในการจด Domain name นั้นหากทำได้ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

  seosamutprakarnเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories