• July 28, 2020

  5. บัญชี

  อนุญาติให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้ เลือกติ๊กตามหัวข้อ  (แนะนำคงไว้แบบเดิม ติ๊กทุกข้อ)

  6. Email

  • From “จาก” ชื่อ : ใส่ชื่อร้าน
  • From “จาก” ที่อยู่ : ใส่ชื่ออีเมลร้าน
  • Footer text: ใส่ท้ายจดหมาย (เช่น ชื่อร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทร เว็บ)


เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories