• July 28, 2020

  4.สั่งซื้อและชำระเงิน

  สั่งซื้อและชำระเงิน > ทางเลือกของการสั่งซื้อและชำระเงิน

  คูปอง เปิด-ปิด การใช้งานคูปองได้

  กระบวนการสั่งซื้อและชำระเงิน : สามารถสั่งซื้อได้โดยไม่ได้เป็นสมาชิก
  (ตั้งค่าพื้นฐาน ของ Checkout สั่งซื้อได้แม้จะยังไม่เป็นสมาชิก)

  หน้าการสั่งซื้อและชำระเงิน (ปล่อยไว้)
  หน้าตะกร้าสินค้า : cart
  หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน : Checkout
  ข้อตกลงและเงื่อนไข : (สร้างหน้าหากต้องการ)
  หากต้องการทำเงื่อนไขการสั่งซื้อเพิ่มเติม ให้สร้างหน้าสำหรับเงื่อน และเลือกหน้านั้นๆตรงช่อง  ข้อตกและเงื่อนไข (หน้าพิเศษสร้างขึ้นมาเป็นเงื่อนไขข้อตกลงต่างหาก)

  จุดสุดท้ายของการชำระเงิน / ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (ปล่อยไว้)
  ค่าที่จะเพิ่มเติมต่อท้าย URL ของหน้าที่จะรองรับคำสั่งของผู้ใช้งานแบบเจาะจงระหว่างการชำระเงิน ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกัน

  สั่งซื้อและชำระเงิน > โอนเงินเข้าบัญชี 

  ตั้งค่าการโอนเงินผ่านธนาคาร (BACS)

  หัวเรื่อง : ภาษาเป็นไทย / อังกฤษ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร
  รายละเอียด : ข้อความนี้จะขึ้นในหน้าสั่งซื้อสินค้า (Checkout) และแสดงในอีเมลของลูกค้า
  ขั้นตอน :  แสดงผลเหมือนช่อง รายละเอียด ใส่เหมือนช่อง รายละเอียด ก็ได้

  การตั้งค่า

  เปิด/ปิดการใช้งาน : เปิดใช้การโอนเงินทางธนาคาร
  หัวเรื่อง : ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร
  รายละเอียด : ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ตามรายการบัญชีธนาคารในอีเมลที่ระบบจัดส่งให้ หลังชำระเงินเสร็จ ส่งสลิปและเลขที่ใบสั่งซื้อมาที่หน้าแจ้งชำระเงิน หรือ แจ้งมาที่ Line ..
  ขั้นตอน : (ใส่เหมือนด้านบน)
  รายละเอียดบัญชี : (ใส่ข้อมูลเข้าไป)

  {ส่วนนี้จะไปแสดงผลที่หน้า ฟอร์มแจ้งโอนเงินด้วย}


เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories