• July 28, 2020

  3. การจัดส่ง 

  • 1ตั้งค่าจัดส่งสินค้า อัตราคงที่ตามเขตจัดส่งสินค้า
  • 2ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบลงทะเบียน และ EMS
  • 3ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบส่งฟรีเมื่อซื้อตามยอดที่กำหนด
  • 4ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่ง ต่อจำนวนชิ้น
  • 5ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่ง เป็น % จากยอดขาย

  1การตั้งค่าจัดส่งสินค้า อัตราคงที่ตามเขตจัดส่งสินค้า

  WooCommerce > การตั้งค่า >  การจัดส่ง > โซนการจัดส่งสินค้า > เพิ่มเขตการจัดส่ง

  ตั้ง ชื่อเขต สื่อให้เข้าใจง่าย เช่น กรุงเทพ และปริมณฑล, ต่างจังหวัด, ภาคเหนือ หรือ อื่นๆ ตามต้องการ เช่น …

  โซนการจัดส่งสินค้า > ต่างจังหวัด
  ชื่อเขต : ต่างจังหวัด
  Zone regions : หนองคาย
  ประเภทการส่ง : เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า

  เมื่อคลิกปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า แล้วจะขึ้นป๊อปอัพ ให้เลือกเป็น  อัตราคงที่ แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า เพื่อบันทึก จะขึ้นให้เลือก อัตราคงที่ ที่เราสร้างอีกครั้ง 

  อัตราคงที่ settings
  Method titles : คิดค่าจัดส่ง 50 บาท (จะแสดงในหน้า Checkout)
  สถานะภาษี : ไม่มี
  ราคา : 50

  กลับไปที่โซนการจัดส่งสินค้า จะโชว์ว่า ถ้าจัดส่งสินค้าต่างจังหวัดคิด 50 บาท

  2ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบลงทะเบียน และ EMS

  WooCommerce > การตั้งค่า >  การจัดส่ง > เพิ่มเขตการจัดส่ง

  ทำเหมือนเดิม เลือก  อัตราคงที่ 
  กดปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า
  คลิกเลือก  อัตราคงที่ ที่สร้างไว้

  Methhod Title :  ส่งแบบลงทะเบียน
  สถานะภาษี :  ไม่มี (ถ้ามีก็เลือกมี)
  ราคา : 30 (เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)

  บันทึกแล้วกลับไปทำเพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง
  ครั้งนี้ Method Title ตั้งชื่อเป็น ส่งแบบ EMS และ ระบุราคาที่เราต้องการลงไป
  เลือก อัตราคงที่  เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า แบบใหม่คือ EMS ที่เราจะสร้าง
  คลิกเลือก อัตราคงที่ ที่สร้างไว้สำหรับจะทำการจัดส่ง EMS
  แก้ไขเป็น ส่งแบบ EMS เหมือนเดิม

  Methhod Title :  ส่งแบบ EMS
  สถานะภาษี :  ไม่มี (ถ้ามีก็เลือกมี)
  ราคา : 50 (เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)

  ผลลัพธ์ที่ได้
  โซนการจัดส่งสินค้า เขตจังหวัดหนองคาย คิดราคาจัดส่งสินค้า 2 รูปแบบที่เพิ่มมา
  – จัดส่งแบบลงทะเบียน คิดค่าส่ง 30 บาท
  – การจัดส่งแบบ EMS คิดค่าส่ง 50 บาท

  มันจะแสดงใน Checkout แบบอัตโนมัติตามประเภทของการจัดส่ง อ้างอิงตามที่ลูกค้าในจังหวัดนั้นๆสั่งซื้อ

  3ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบส่งฟรีเมื่อซื้อตามยอดที่กำหนด

  WooCommerce > การตั้งค่า > การจัดส่ง > โซนการจัดส่ง > ต่างจังหวัด

  (ใช้จังหวัดหนองคายเดิม เป็นตัวอย่าง)

  จากนั้นให้คลิก เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า
  คลิก จัดส่งฟรี
  กดปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า

  คลิกรายการหัวข้อที่สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ คือ จัดส่งฟรี

  Methhod Title :  จัดส่งฟรี
  จัดส่งฟรีในเงื่อนไข :  ค่าสั่งซื้อขั้นต่ำทั้งหมด
  ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5000 (เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)

  4ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่ง ต่อจำนวนชิ้น

  สร้างในหนองคาย เหมือนเดิม
  คลิกเลือก เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า
  จะมีหน้าต่าง เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้าขึ้นมาให้เลือก อัตราคงที่
  กดปุ่ม เพิ่มรูปแบบการจัดส่งสินค้า
  คลิกที่รายการที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ชื่อ อัตราคงที่

  Methhod Title : ค่าจัดส่งชิ้นละ 10 บาท
  สถานะภาษี : ไม่มี (หรือจะมีก็ได้)
  ราคา : 10 (เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)

  5ตั้งค่าจัดส่งสินค้า แบบคิดค่าจัดส่ง เป็น % จากยอดขาย

  ทำเหมือนเดิม กดเข้าไปที่ ต่างจังหวัด ใช้ หนองคาย
  คลิกเลือก เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า
  เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้าเป็น อัตราคงที่
  กดปุ่ม เพิ่มรูปแบบจัดส่งสินค้า
  คลิกเลือก อัตราคงที่

  Methhod Title : ค่าจัดส่ง 10% จากยอดสั่งซื้อ
  สถานะภาษี : ไม่มี (หรือจะมีก็ได้)
  ราคา : [cost]*0.1

  สรุปหน้านี้ทั้งหมด

  โซนการจัดส่งสินค้า > ต่างจังหวัด
  ชื่อเขต : ต่างจังหวัด
  zone regions : หนองคาย
  ประเภทการขนส่ง :
  คิดค่าจัดส่ง 50 บาท
  ส่งแบบลงทะเบียน
  ส่งแบบ EMS
  จัดส่งฟรี
  ค่าจัดส่งชิ้นละ 10 บาท
  ค่าจัดส่ง 10% จากยอดซื้อ


เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories