เงื่อนไขการใช้บริการ แบบย่อ
1. การแก้ไขรูปแบบเว็บไซต์ (โครงสร้างแบบเว็บไซต์ ธีม หรือ Layout ที่เลือกไว้) คิดราคาเพิ่ม แจ้งราคาอัพเดทให้ครั้งต่อครั้ง
2. เนื้อหาบนเว็บไซต์ , ภาพ, คลิป ,VDO ที่จะใช้บนเว็บไซต์ลูกค้าต้องเป็นคนจัดหา หากไม่มี ต้องยอมรับข้อมูลที่ทางเราจะจัดให้
3. การทำรูปภาพขึ้นมาใหม่ หรือ แก้ไขภาพ จะประเมินค่าใช้จ่ายเป็นครั้งๆตามความเหมาะสม
4. หน้าเพจ หรือ หน้าเว็บ1หน้า หมายถึง ขนาดไม่เกิน 1 A4 มีข้อความและรูป1รูป เป็นมาตรฐาน
5. ค่าใช้จ่ายประจำปี ได้แก่ โดเมน(ชื่อเว็บ) , พื้นที่เก็บเว็บไซต์(hosting),ค่าบริการดูแลเว็บไซต์(หากต้องการ)
ทางเราใช้ Hosting (พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์) เสถียรสูง ค่าอัพ uptime ที่ได้มาตรฐานสูง(ราคาขึ้นกับ คุณภาพ การบริการ ความมั่นคงผู้ให้บริการ )
6. การจัดทำ จะเริ่มเมื่อ ชำระเงิน 50% ,เมื่อเว็บไซต์เสร็จ ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการ uplinkลง host ใช้งานจริง
7. กรณีชำระเต็มจำนวน ทางเราจะสร้างเว็บไซต์ในเว็บไซต์จริง ท่านตรวจสอบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ แจ้งปรับเปลี่ยนได้ทันที (ไม่เกินขอบเขตงานที่ตกลงกัน)
8. การเพิ่มเติมใด จากแผนเว็บไซต์หลัก ทางเราจะทำข้อเสนอให้เพิ่มเติม เมื่อตกลงให้ชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน
9. เมื่อลูกค้าไม่ส่งข้อมูล หรือ ละทิ้ง ไม่สนใจ สิ่งที่ทางทีมงานแจ้งและร้องขอไป หากเกิน 30 วัน ถือว่า ลูกค้าไม่ประสงค์ จะทำเว็บไซต์ต่อแล้ว หากต้องการให้ดำเนินงานต่อ จะตกลงค่าใช้จ่ายใหม่ ทำสัญญายอมรับเงื่อนไขใหม่ต่อไป
เงื่อนไขการใช้บริการ แบบละเอียด
1. บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
1.1 การรับทำเว็บไซต์ ไม่รวมการออกแบบ Logo
แต่หากต้องการแบบที่ไม่ซับซ้อน เช่น ตัวอักษรตามชื่อเว็บ/ร้าน/บริษัท ทางเราจะจัดทำให้ฟรี หากไม่ชอบจะต้องชำระค่าออกแบบใหม่ เริ่มที่ 500 บาท ขึ้นอยู่กับแบบที่ต้องการ โดยทางเราจะประเมินความยากง่ายแล้ว ส่งข้อเสนอให้ท่าน

1.2 ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง Concept ของเว็บไซต์ ก่อนดำเนินการออกแบบ
กรณีไม่มี Concept ทางเราจะดำเนินการออกแบบให้ตามความเหมาะสม และผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่ทางเราออกแบบให้ ไม่สามารถมาให้ Concept ใหม่ภายหลังได้ แต่สามารถแจ้งแก้ไขแบบได้บางส่วน ที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลัก และไม่สามารถรื้อแบบทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้แจ้ง Concept ให้ตั้งแต่แรก

1.3 ทีมงานจะออกแบบ Mock up (ไม่ใช่Demo) หน้าแรกให้ดูก่อน หรือ อาจให้เลือก 2 แบบ
(พื้นหลัง, ภาพส่วนหัว, เมนูหลัก, ส่วนเนื้อหา,พื้นที่ด้านล่าง ) เพื่อให้พิจารณารูปแบบ
* กรณีไม่ชอบ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไข Mock up หน้าแรก ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ถ้าเกินมีค่าใช้จ่าย)
* กรณีได้รูปแบบแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้อง Approve แบบกลับมา เพื่อยืนยันให้เราดำเนินการขั้นต่อไป
หรือ ทางเราจะทำการสอบถามพูดคุยจนได้แบบที่ผู้ว่างจ้างต้องการ
1.4 เราจะดำเนินการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์หน้าในทุกหน้า และ Online Demo บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการ
* สามารถแก้ไขข้อความและรูปภาพหน้าในทุกหน้ารวมกัน ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ถ้าเกินมีค่าใช้จ่าย)
* ในระหว่างการออกแบบ ผู้ใช้บริการมีสิทธิตรวจสอบและแจ้งให้ ทีมงานทำการแก้ไข แต่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านอีเมล์ / ตอบงานผ่านบอร์ด/กลุ่มเฟสบุ๊ก ทางใดทางหนึ่ง ทางเดียว โดยแจ้งให้ทีมงานทราบทุกครั้ง จึงจะมีผลต่อการยืนยันการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขต่างๆ จะแก้ไขจากแบบแรกที่ Approve เท่านั้น (ไม่สามารถเปลี่ยน Concept ใหม่ได้ ) และอยู่ในขอบเขตงานที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา (ผู้ใช้บริการควรรวบรวมความต้องการในการแก้ไขให้ชัดเจนก่อนการแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง)

1.5. การลงข้อมูล ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน สำหรับเว็บไซต์ปกติมาตรฐาน นับจากวันที่ Approve แบบ Mock Up หน้าแรก และส่งข้อมูลมาให้เราครบถ้วนแล้ว ซึ่งเราจะดำเนินการให้ดังนี้
- ออกแบบภาพแบนเนอร์ (Banner)ส่วนหัว รูปแบบภาพนิ่ง 1 ภาพ (หน้าแรก)
* กรณีที่ต้องมีภาพแบนเนอร์ (Banner)ส่วนหัว รูปแบบภาพนิ่ง หน้าแรก มากกว่า 1 ภาพ หรือ หน้าเพจด้านใน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

- ใส่รูปภาพ พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ เป็นตัวอย่างให้ โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น
- ใส่สินค้าไม่เกิน 10 รายการ (เนื้อหาและรายละเอียดตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น)

2. ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลในการทำเว็บไซต์

2.1 ข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ จะเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางเราภายใน 15 วัน นับจากวันลงชื่อสัญญา ข้อมูลต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบ Word, Excel ไฟล์ภาพ JPG,PNG,PSD และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้ โดยแยกข้อมูลให้เป็นของแต่ละหน้าเมนูและตามหัวข้อนั้นๆ ให้ชัดเจน

2.3 รูปภาพ และ ข้อมูลที่ ลูกค้าส่งมาจะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของลูกค้าเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.4 ข้อมูล “ไฟล์” ที่ประกอบเป็นเว็บไซต์, รูปภาพ, การออกแบบดีไซน์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดทำ ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย แจกจ่าย ในเชิงพานิชย์ ได้

2.5 ไฟล์ต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้ได้เพียงเว็บไซต์เท่านั้น

2.4 เว็บไซต์ที่ทางเราออกแบบ ทุกเว็บไซต์จะต้องมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ทุกหน้า และ ลิงค์ มาที่ vir9.com “Copyright © ชื่อเว็บไซต์ของท่าน 2017 All rights reserved. Custom Design by vir9.com”

3. ระยะเวลา (การออกแบบ จัดทำเว็บไซต์)
- ระยะเวลา30 วัน นับจากวันลงชื่อสัญญา ( ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลล่าช้า ระยะเวลาจะถูกเลื่อนออกไป)
- หากครบ 30 วันแล้ว ลูกค้าทิ้งระยะเวลาการนำส่งข้อมูล หรือแจ้งแก้ไข ทางเราจะหยุดให้บริการหรือยกเลิกสัญญา ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากต้องการให้ดำเนินงานต่อ จะตกลงค่าใช้จ่าย และลงชื่อสัญญายอมรับเงื่อนไขใหม่ต่อไป

"บางท่านปล่อยปละละเลย ทำให้งานค้างเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อผู้รับจ้าง และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก , หากท่านใส่ใจในการทำหน้าที่ในส่วนของท่าน ทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยสำเร็จได้"

4. การปิดงาน ตามเงื่อนไขสัญญา
4.1 เมื่อผู้ใช้บริการทำการชำระค่าบริการงวดสุดท้าย ทางเราจะดำเนินส่งข้อมูล (upload & uplink)เว็บไซต์ ลงในเว็บ Hosting จริงให้ท่าน (กรณีลูกค้ามี Domain Hosting แล้ว) และส่งมอบงานให้ พร้อมคู่มือ และระบบจัดการ (Admin Control Panel Back Office)

4.2 หากมีการแก้ไขงาน หลังจากส่งมอบเว็บไซต์แล้ว ทางเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นับจากวันส่งมอบงาน 15 วัน (*การแก้ไขงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้องาน) หลังจากนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง

4.3 หากเว็บไซต์เกิดความผิดพลาด หลังจากคืนระบบให้แล้ว ท่านต้องรับผิดชอบเอง
4.4 หากเว็บไซต์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้แก่ผู้ใช้บริการ ถือเป็นการปิดงานตามเงื่อนไขสัญญา หากผู้ใช้บริการต้องการดำเนินการต่อ หรือเปลี่ยนแบบ Concept ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าออกแบบใหม่เพิ่ม เริ่มต้นที่ 3,000 บาท (ต้องชำระก่อนที่จะออกแบบใหม่)

หากไม่ได้กำหนดขอบเขต กติกาเงื่อนไขไว้ ย่อมเกิดปัญหา ทั้งผู้ว่าจ้าง(ลูกค้าผู้ใช้บริการ)และรับจ้าง (ผู้ให้บริการหรือผู้จัดทำเว็บไซต์)

5. เงื่อนไขการรับงาน (ข้อกำหนดเพิ่มเติม )
5.1 ผู้ว่าจ้างต้องส่งรายละเอียดงานเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนชำระเงินงวดแรก ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ทางเราจะดำเนินการ เฉพาะที่ได้ระบุในรายละเอียดไว้เท่านั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้อาจไม่ได้ทำให้ (นอกจากมีความจำเป็น ซึ่งทางผู้จัดทำจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป)

5.2 การ เพิ่ม หรือ ลดคุณสมบัติของงาน ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้แล้วตามข้อ 1 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของงาน ในภายหลัง อาจต้องมีการทำเพิ่ม ไม่ว่าการเพิ่มหรือลดคุณสมบัติ(ต้องแก้ไขโค๊ดใหม่)

5.3 ผู้ว่าจ้างต้องพร้อมส่งรายละเอียดของงานเพิ่มเติม หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ หากไม่ได้รับคำตอบในทันที ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องยืดออกไปตามระยะเวลาที่รอคอยคำตอบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

5.4 เริ่มงานเมื่อ ชำระเงินมัดจำงวดแรก 50% แล้วเท่านั้น( สำหรับงานมูลค่าเกิน50,000 บาท) ในกรณีที่ระยะเวลาการดำเนินการ ไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง ยอดที่เหลือ ชำระอีกครั้งตอนส่งงาน แต่หากมีระยะเวลาเกินกว่านั้น จะต้องชำระงวดถัดไป 30% ภายในเดือนถัดไป และ 40% ในวันส่งมอบงาน

5.5 เราไม่ส่ง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งหมดของโค้ดให้ จนกว่าจะชำระเงินครบถ้วนแล้ว ไม่สามารถแบ่งจ่ายเพื่อรับโค้ดบางส่วนได้

5.6 ถ้าผู้ว่าจ้าง ต้องการให้ทำงานบน Server ของลูกค้า หรือเป็นการแก้ไขโค้ดเดิม ต้องชำระเต็ม 100% แล้วเท่านั้น

5.7 ผู้ว่าจ้างชำระเงินส่วนที่เหลือ หลังจากแจ้งส่งงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาชำระเงินไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่แจ้งส่งงาน โดยจะต้องตรวจสอบ และชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระแล้วคืนได้ และ ข้อตกลงการจ้างงานถือเป็นที่สิ้นสุด(เสียเงินฟรี ไม่ได้อะไรเลย)

5.8 การรับประกัน รับประกันเฉพาะ ข้อผิดพลาด ตามที่ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 1 เท่านั้น ไม่รวมถึง คุณสมบัติ ที่ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง โดยมีระยะเวลาประกัน 1 เดือน หลังส่งมอบ

5.9 การดำเนินการ ในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงิน 100% จะแสดงความคืบหน้าของงาน ผ่านเว็บไซต์ของเรา (จะส่ง URLให้ดู)

5.10 สคริปต์หลักจะมีรายละเอียดตาม wordpress.org และ สคริปต์มีการอัปเดทเสมอ หากท่านดูแลเว็บไซต์เอง ต้องอัพเดทเสมอ เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

สิ่งสำคัญ:
- ต้องส่งรายละเอียดให้ครบถ้วน / ให้ได้มากที่สุด สำหรับข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ ตามข้อตกลง
- เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ การคิดไปเอง , หากจำเป็นอาจมีการพูดคุยตกลงกัน ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการ ยิ่งรายละเอียดมากเท่าไร การดำเนินการก็จะได้ดังที่ผู้ว่าจ้างประสงค์มากเท่านั้น
ดังนั้น ผู้ว่าจ้างควรจัดทำรายละเอียดและคุณสมบัติที่ต้องการ อย่างละเอียดที่สุด (ด้วยวิธีใดก็ได้) โดยไม่ละเลยแม้รายละเอียดเพียงเล็กน้อย ยิ่งท่านเป็นคนละเอียดท่านยิ่งต้องส่งข้อมูลให้มากขึ้น
- กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆขึ้น ให้กลับมาดูว่ามีรายละเอียดนั้นๆ ระบุในข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้หรือไม่ (หากไม่มีการตกลงกันไว้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)