ข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์
การจัดทำเว็บไซต์ ท่านต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงบนเว็บไซต์ ให้กับทางเรา : ข้อความ รูปภาพ อื่นๆ
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ชื่อบริษัท / หน่วยงาน / ที่อยู่ของบริษัท / ภาพตราสัญลักษณ์บริษัท (LOGO) / ภาพแผนที่ ,บรรยากาศต่างๆ ในบริษัท บุคลากร, ทีมงาน, เครื่องจักร, การผลิต, หรืออื่น ๆ ที่ท่านต้องการ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ / ข้อความทักทายจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง / รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งพร้อมภาพถ่าย / อื่นๆ

3. ข้อมูลสินค้า และ บริการ
ภาพถ่ายสินค้า / จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ / ข้อมูลสินค้าทั่วไป : ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ , คุณสมบัติเฉพาะ , ราคา / ฟอร์มดาวน์โหลด / การชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร

4. ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อภายใน, อีเมล์,ภาพถ่าย / ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า กรณี มีระบบ Contact Form

5. ข้อมูลอื่น ๆ
- เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
- รายชื่อลูกค้า / การให้บริการหลังการขาย / Certificate / กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร / กิจกรรม
- บทความ

การจ้างทำเว็บไซต์ เปรียบได้กับการจ้างโรงพิมพ์ พิมพ์หนังสือ ,วารสาร
หากไม่มีข้อมูล โรงพิมพ์จะเอาอะไรไปพิมพ์ ไม่ต่างอะไรกับการจัดทำเว็บไซต์

ทำเว็บไซต์ เปรียบกับการสร้างบ้าน ตึกอาคาร
ต้องการบ้านหรืออาคารลักษณะไหน ใช้ทำอะไร บางคนต้องการบ้านที่มีสระว่ายน้ำ ,ห้องใต้ดิน ,ห้องลับ ,บ้านหลายชั้น ,การตกแต่งลวดลายต่างๆ สี ฯลฯ

จึงต้องตกลงกันก่อนทำเว็บไซต์ เพื่อกำหนดแผนการสร้างเว็บ ขอบเขตเวลา

จำนวนหน้าเว็บไซต์ คืออะไร?
จำนวนหน้าเว็บไซต์ คือ แต่ละหน้าของเว็บไซต์ เทียบได้กับ หน้าของหนังสือ แต่ละหน้า และ ไม่เกิน1A4 พร้อมรูป1รูป ถือเป็น 1 หน้า อาจนับจากจำนวน link ของเว็บไซต์ได้เช่นกัน สำหรับ ระบบเว็บไซต์ที่เพิ่มจำนวนหน้าได้เองแบบไม่จำกัด ให้เทียบกับ หน้าสมุดเปล่า ที่เราซื้อมา เช่น สมุดเล่มนั้น มีหน้าเปล่า 20 หน้า (10แผ่น) ไม่รวมปก

เว็บไซต์ที่จัดทำให้เบื้องต้น 7 หน้า ก็จะใส่ข้อมูลให้7หน้า ที่เหลืออยากใส่เท่าไรก็ไปใส่เอง หรือ จ้างเพิ่ม
กรณีเว็บไซต์มีหลายหน้า และประสงค์จะให้ใส่ข้อมูลให้ครบเลย เช่น 100 หน้า ทางเราจะคิดราคาให้ในครั้งเดียวกันเลย