ถาม-ตอบ / ข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์
ทีมงานมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?
1. ประเมินราคาใหม่ กรณี ต้องการเพิ่มเติมจากข้อเสนอหรือแพลนที่มี
2. เมื่อรับข้อมูลและ ตกลงว่าจ้าง โดยชำระเงิน 50%
3. ติดต่อ ผ่านเมล์ line สำหรับการปรับแก้ไขไม่เกิน 3 ครั้ง
4. ส่งลิ้ง Demo เพื่อตรวจสอบงาน
5. ชำระงวดสุดท้าย 50% (ภายใน7วัน เมื่องานเสร็จ โดยจะแจ้งให้ทราบ)แล้วไฟล์จะอัพโหลดขึ้น Server เพื่อปิดงาน

ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการให้ออกแบบงานให้ดูก่อน แล้วค่อยชำระค่าบริการทีหลังได้ไหม?
เราไม่มีนโยบายออกแบบให้ดูก่อนเซ็นใบเสนอราคา/สัญญา/ชำระงวดแรก
(เมื่อก่อนเคยทำ ปัจจุบันไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้ว)

สามารถนัดมาคุยงานกันก่อน แล้วค่อยตัดสินใจใช้บริการได้ไหม?
ราคาที่เสนอ ไม่ได้รวม Service Charge ค่าเดินทางและเวลา
นโยบายของเราจะเข้าพบเพื่อคุยงานที่มีมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป ,กรณีอื่นๆ จะดูเป็นกรณีๆไป

ถ้าผู้ว่าจ้างอยู่ไกล หรืออยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกนัดเจอกัน แล้วจะรับส่งข้อมูลกันอย่างไร?
เราก็จะคุยงานกัน ผ่าน Line Email สะดวกรวดเร็ว ติดต่อได้ตลอด
อยู่ไกลกันแค่ไหน แต่เรายังติดต่อดูแลได้ ดีกว่าบ้านติดกันแต่ไม่บริการไม่รับผิดชอบ ติดต่อลำบาก ยากจะพบตัว

ถ้าออกแบบมาแล้วผลงานไม่เป็นที่พอใจ จะทำอย่างไร?
การทำเว็บไซต์จะมีการคุยกัน เรื่องของความต้องการ รูปแบบ และมีการตอบรับ ติดต่อเป็นระยะ แก้ไขปรับปรุง ให้ตรงตามต้องการ สำหรับคำถามดังกล่าวในความเป็นจริงจึงเป็นไม่ได้

ถ้าส่งมอบงานไปแล้ว ต้องการให้แก้ไขงานในภายหลังได้ไหม?
1.หากเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับจ้าง ยินดีแก้ไขให้ลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด ไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เราส่งมอบงานให้แล้ว หลังจาก 15 วันแล้ว ทางลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแบบงาน
2.การแก้ไขงานเล็กน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้องาน เราสามารถทำให้ได้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ภายใน 15วันหลังจากส่งมอบงาน
3.การแก้งานนอกเหนือจาก requirement หรือ ทำส่วนอื่นใดเพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยน ทางทีมงานจะทำใบเสนอราคาให้พิจารณา