• February 8, 2018

  Structure+Layout+Sitemap
  สิ่งที่ต้องใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ (เทียบกับ การจัดพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม)

  1.เนื้อหา ที่ “ต้องการเอามาลงเว็บ” (ถ้าทำ 2 ภาษา ก็เอามาทั้ง 2 ภาษา)
  2.รูปแบบเว็บไซต์ (=รูปเล่มหนังสือ : หน้าตา สีสัน ขนาด ฯลฯ)
  3.รายละเอียดส่วนประกอบ : สี ขนาดตัวหนังสือ (=รูปเล่มหนังสือ :วัสดุ สีพิมพ์ ฯลฯ)
  4.option เช่น Slide show,webboard

  เว็บปัจจุบัน จะเห็นว่า ส่วนไหนที่ยังขาด ก็เอาให้ผมลงได้เลย
  เนื่องจาก คนทำเว็บไซต์ (หรือ สำนักพิมพ์)ไม่รู้ว่า จะเอา”ข้อความ และ รูปภาพ”อะไรใส่ลงไป
  โดยระบบต่างๆ ผมทำให้เสร็จแล้ว ขาดแค่ “เนื้อหาข้อมูล”
  ตัวอย่างโครงสร้างเว็บจะออกมาแนวๆนี้

  เมื่อเข้าเว็บ เเล้ว
  1.กด ที่ Product มันก็จะโชว์ Product1 , Product2 ,Product3
  2.กดที่ Product1 มันก็จะโชว์ “เนื้อหา” (ข้อความ+รูปที่ต้องการ)

  หลักการมีแค่นี้

  สรุป คือ “จะให้ใส่อะไรลงไปในเว็บ” แจ้งมาเลยเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories