• February 27, 2018

    เสร็จแล้วก็เข้าไปดูหน้าเว็บก็จะเห็น post ล่าสุดของเรา

    รูปภาพควรจะมีขนาดเล็ก เพื่อให้เว็บโหลดเร็ว
    และมีขนาดเหมาะกับหน้าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories