• May 10, 2023

  ปัญหาของอีเมล์ตีกลับและวิธีแก้ไข

  ปัญหาของอีเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งเหตุผล และ ปัญหา

  สาเหตุหลัก

  1. ไม่มีชื่อผู้รับปลายทางจริง ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์
  2. Mail box ของผู้รับปลายทางเต็ม แจ้งปลายทางให้เพิ่มพื้นที่รับอีเมล์
  3. อีเมล์ของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) จากการแจ้งสแปมบ่อยๆ ของ email ปลายทาง
  4. ไม่สามารถติดต่อ mail server ปลายทางได้ในขณะนั้น เช่น server down ต้องลองส่งใหม่
  5. ปัญหาจาก ระบบ network
   ***สำคัญที่สุด ถ้าหาก mail server ปลายทางมีการ ติดตั้งระบบ anti spam mail หรือ Very high security มีวิธีที่ผู้รับปลายทางจะได้รับอีเมล์ของท่าน คือ จะต้องให้ผู้รับปลายทาง add อีเมล์ของคุณไว้ใน white-list หรือ address book ก่อนเท่านั้น
  6. แจ้งให้ปลายทางเพิ่มอีเมล์ฝั่งเราเข้า address book ของเขา add อีเมล์คุณไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา ในการรับส่งอีเมล์ ในครั้งต่อไป
  7. กรณีใช้เวิร์ฟเวอร์รวม (Share Server) หมายเลข IP ของ mail server ที่ส่งอีเมล์ออกถูก blacklist เนื่องจากมีอีเมล์ใดอีเมล์หนึ่งหรือหลายอีเมล์ ใน IP นั้นๆ ได้ทำการส่งสแปมเมล์ หรือส่งอีเมล์ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้รับ เมื่อผู้รับนั้นได้รับอีเมล์ คลิกแจ้งเป็นเมล์อันตราย หรือ ทำการแจ้งบล็อค IP
  8. ปัญหาเว็บไซต์ติดไวรัส การใช้แชร์เซิร์ฟเวอร์


  จะแก้ปัญหาต่างๆ นี้ได้อย่างไร?

  1. หมั่นตรวจสอบและแก้ปัญหานี้บ่อยๆ เสมอ เนื่องจากเป็นปัญหาส่วนรวม สำหรับลูกค้าที่ใช้ IP ร่วมกัน เราได้ทำการแจ้ง Unblock ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน การขึ้นบัญชี blacklist จะเกิดขึ้นอีกถ้ายังมีคนแอบส่ง spam mail หรือ ไม่ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย
  2. หยุดส่งสแปมเมล์
  3. ใช้บริการอีเมลสำหรับธุรกิจ @yourcompany.com ที่ให้บริการอีเมล์โดยตรง เช่น Gsuite ของ Google เป็นต้น
  4. ใช้ IP แยกเป็นส่วนตัว เช่น VPS เป็นต้น

  Ref. https://websitegang.com/อีเมล์ตีกลับ/เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories