• July 30, 2020

  Google Webmaster Tools

  https://www.google.com/webmasters/

  Search Console
  https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard

  Google Search Console
  https://search.google.com/search-console/

  Google Search Console บริการฟรีจาก Google ที่ช่วยในการตรวจสอบและดูแลให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search Console ช่วยให้ เข้าใจและปรับปรุงลักษณะของเว็บไซต์ที่ Google เห็นได้

  Search Console ให้บริการเครื่องมือ และ รายงานสำหรับการดำเนินการต่อไปนี้
  1 ยืนยันว่า Google จะค้นพบและรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณได้
  2 แก้ไขปัญหาการจัดทำดัชนีและขอให้จัดทำดัชนีเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่อัปเดตอีกครั้ง
  3 ดูข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณผ่านทาง Google Search ได้แก่
  — ความถี่ที่เว็บไซต์ปรากฏใน Google Search
  — คำค้นหาที่ทำให้เว็บไซต์แสดงขึ้น
  — ความถี่ที่ผู้ค้นหาคลิกเข้าชมเว็บไซต์จากคำค้นหาดังกล่าว
  — คำถามอื่นๆ
  4 รับการแจ้งเตือนเมื่อ Google พบปัญหาในการจัดทำดัชนี สแปม หรือปัญหาอื่นๆ ในเว็บไซต์
  5 แสดงเว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  6 แก้ปัญหาเกี่ยวกับ AMP, ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และฟีเจอร์อื่นๆ ใน Search

  https://support.google.com/webmasters/answer/9128669?hl=th&ref_topic=9128571

  Submit URL

  สำหรับให้ bot ของ gg มาเก็บข้อมูล เช่น เนื้อหาบทความใหม่ ,หน้าเว็บที่มีการแก้ไข (แต่เว็บไซต์ที่มีบอทเยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้)
  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url


เวอไนน์ไอคอร์ส
ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories