• April 2, 2024

  อันดับ 1 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
  เครื่องทําน้ำอุ่น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่อากาศจะเย็นมาก การมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ใช้ในบ้าน ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องทําน้ำอุ่นทั่วๆ ไปจะใช้ไฟประมาณ 2,500-12,000 วัตต์โดยเฉลี่ย คิดเป็นค่าไฟประมาณ 10-47 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านเลยทีเดียว

  ไม่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา
  ตั้งอุณหภูมิน้ําที่ 35-60 องศา ไม่ควรเปิดให้น้ําร้อนจัด เพราะจะสิ้นเปลืองไฟมากเกินจำเป็น
  ปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟ
  ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟด้วยการตรวจสอบสายดินก่อนใช้งานทุกครั้ง

  อันดับ 2 เตารีดไฟฟ้า
  ใช้ไฟประมาณ 1000-2500 วัตต์โดยเฉลี่ย คิดเป็นค่าไฟประมาณ 3-8 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  ใช้ความร้อนปานกลาง ไม่ต้องรีดด้วยอุณหภูมิสูงสุด
  รีดผ้าทีละหลายๆ ตัว ในการใช้งานแต่ละครั้ง วิธีนี้จะช่วยประหยัดได้มากกว่าการรีดทีละไม่กี่ตัว
  ใช้น้ำพรมที่ผ้าทุกครั้งในการรีด เพราะความร้อนจากเตารีดจะถ่ายเทได้ดี ช่วยให้ไม่ต้องใช้ไฟที่สูงมาก
  ทําความสะอาดแผ่นเตารีดเป็นประจํา เพื่อให้ถ่ายเทความร้อนในขณะรีดผ้าได้ดี
  ปิดเตารีดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย

  อันดับ 3 ไดร์เป่าผม
  จะใช้ไฟประมาณ 1000-1800 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 3-8 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีการใช้งานไดร์เป่าผมอย่างถูกต้อง และช่วยประหยัดไฟ มีดังนี้

  ใช้ผ้าเช็ดผมให้แห้งหมาดก่อนไดร์ผม เพื่อลดเวลาในการใช้ไดร์เป่าผม
  เป่าผมด้วยอุณหภูมิปานกลาง อย่าใช้ระดับความร้อนที่มากเกินไปโดยไม่จําเป็น
  ทําความสะอาดตะแกรงไดร์เป็นประจํา เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  ถอดปลั๊กทันทีหลังใช้งานเสร็จแล้ว
  เตาไมโครเวฟ

  อันดับ 4 เตาไมโครเวฟ
  ใช้ไฟประมาณ 700-1200 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 2-4 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  สําหรับวิธีประหยัดไฟจากการใช้เตาไมโครเวฟ มีดังนี้

  ใช้ระดับไฟในการอุ่นหรือทำอาหารให้เหมาะสม เช่น ใช้โหมดละลายน้ำแข็งสำหรับการอุ่นอาหารแช่แข็ง เป็นต้น
  อย่าอุ่นอาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนัก และทำให้เปลืองไฟได้
  ทําความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็นประจํา เพื่อการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  อย่าเปิดฝาตัวเครื่องก่อนกำหนดเวลา เพราะจะทําให้ความร้อนรั่วไหลได้
  เครื่องปรับอากาศ

  อันดับ 5 เครื่องปรับอากาศ
  เครื่องปรับอากาศมีขนาด 12,000-24,000 BTU จะใช้ไฟประมาณ 1,500-3,500 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 4-10 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟในการใช้เครื่องปรับอากาศ มีดังนี้

  ตั้งอุณหภูมิที่ 25-26 องศา ไม่ต้องเย็นจัดเกินไป
  สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีโหมดประหยัดพลังงาน แนะนำให้เปิดใช้โหมดนั้นๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ประหยัดไฟได้อย่างมาก
  ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
  ทําความสะอาดแผงกรองอากาศเป็นประจํา
  ไม่วางเฟอร์นิเจอร์บังช่องลม
  ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ ตามช่วงเวลาที่จะใช้งาน
  เครื่องดูดฝุ่น

  อันดับ 6 เครื่องดูดฝุ่น
  เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยทําความสะอาดบ้านให้ปราศจากฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดแรงจากการใช้ไม้กวาดพื้นทั่วไป ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นโดยทั่วไปมักใช้ไฟประมาณ 1000-2000 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 2-5 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น มีดังนี้

  ใช้งานเท่าที่จําเป็น ไม่ต้องดูดฝุ่นบ่อยเกินไป
  ใช้แปรงปัดฝุ่นก่อน เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ต้องดูด
  ทําความสะอาดถุงดักฝุ่นเป็นประจํา เพื่อให้ดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ปิดเครื่องทันทีเมื่อเลิกใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย
  เครื่องปิ้งขนมปัง

  อันดับ 7 เครื่องปิ้งขนมปัง
  เครื่องปิ้งขนมปังเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจําเป็นในครัวเรือน เพราะช่วยให้เราสามารถทานขนมปังปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องนำไปปิ้งบนเตาอีกต่อไป เครื่องปิ้งขนมปังส่วนใหญ่จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 700-1200 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 2-3 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟสําหรับเครื่องปิ้งขนมปัง มีดังนี้

  เปิดใช้งานเท่าที่จําเป็น ไม่ควรเปิดทิ้งไว้
  อย่าใส่ขนมปังเต็มถาดจนเกินไป
  ทําความสะอาดเป็นประจํา เพื่อให้เครื่องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
  เครื่องซักผ้า

  อันดับ 8 เครื่องซักผ้า
  เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลานั่งซักมืออีกต่อไป ทําให้ประหยัดทั้งแรงและเวลาไปได้อีกมากเช่นกัน โดยเครื่องซักผ้าทั่วไปจะมีขนาด 8-12 กิโลกรัม มีการใช้ไฟประมาณ 500-800 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 3-6 บาทต่อชั่วโมง (อัตราไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย)

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้เครื่องซักผ้า มีดังนี้

  ใส่ผ้าเต็มถังในการซักแต่ละครั้ง ไม่ควรซักผ้าน้อยๆ และบ่อยครั้ง
  ใช้น้ํายาซักผ้าตามคําแนะนํา ไม่ต้องใส่มากเกินไป
  ซักด้วยน้ําเย็นหรือน้ำอุ่น ห้ามซักด้วยน้ำร้อนจัด
  ทําความสะอาดและล้างทําความสะอาดตัวเครื่องเป็นประจํา
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

  อันดับ 9 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นสําหรับครัวเรือน เพราะเมืองไทยนิยมทานข้าวเป็นอาหารมื้อหลัก โดยหม้อหุงข้าวช่วยทําให้การหุงข้าวสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องนั่งรอข้าวสุกนานๆ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 1-1.8 ลิตร โดยทั่วไปจะใช้ไฟประมาณ 500-1500 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 2-6 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีดังนี้

  ใส่ข้าวตามปริมาณที่จะรับประทาน ไม่ควรหุงมากเกินไป
  หุงข้าวด้วยโหมดอุ่น โดยไม่ใช้โหมดหุงสุกทันที
  ทําความสะอาดหม้อหุงเป็นประจํา เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
  กาต้มน้ำร้อน

  อันดับ 10 กาต้มน้ำร้อน
  กาต้มน้ําร้อนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจําเป็นในบ้าน เพราะช่วยให้มีน้ําร้อนได้ใช้ตลอดเวลา หากต้องการดื่มน้ำร้อน น้ําชา หรือกาแฟ โดยไม่ต้องรอน้ําให้เดือดบนเตา กาต้มน้ำร้อนถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียว โดยทั่วไปแล้ว กาต้มน้ําร้อนส่วนใหญ่จะใช้ไฟประมาณ 800-1500 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 2-3 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้กาต้มน้ําร้อน มีดังนี้

  เปิดใช้งานเมื่อจําเป็น ห้ามเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา
  ตั้งอุณหภูมิน้ําไม่ให้ร้อนจัดเกินไป ประมาณ 80-90 องศา
  ทําความสะอาดเครื่องเป็นประจํา เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ถอดปลั๊กออกเมื่อเลิกใช้งาน
  เตาไฟฟ้า
  อันดับ 11 เตาไฟฟ้า
  เตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำอาหารในครัวเรือน เพราะช่วยในการทําอาหารได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เตาถ่าน ทําให้ประหยัดเวลาในการประกอบอาหารมากขึ้น ซึ่งเตาไฟฟ้าทั่วไปจะใช้ไฟประมาณ 1000-3000 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 3-8 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้เตาไฟฟ้า มีดังนี้

  เลือกใช้ขนาดเตาตามปริมาณอาหาร
  ทําความสะอาดเตาเป็นประจํา เพื่อให้เตาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ปิดเตาทันทีเมื่อทําอาหารเสร็จแล้ว และควรถอดปลั๊กออกด้วย
  ตู้เย็น

  อันดับ 12 ตู้เย็น
  ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นอย่างมากในทุกบ้าน เพราะช่วยเก็บอาหารให้คงสภาพความสดได้นานขึ้น ทําให้อาหารไม่เน่าเสียง่าย สะดวกในการเก็บรักษาอาหาร ไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อบ่อยๆ ตู้เย็นขนาด 7-10 คิว โดยทั่วไปจะใช้ไฟประมาณ 100-200 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 0.60-0.80 บาทต่อชั่วโมง (อัตราไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย)

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น มีดังนี้

  ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นที่ 5-8 องศา ซึ่งไม่ควรเย็นจัดเกินไป
  ปิดฝาตู้ให้สนิททุกครั้งหลังเปิดออก
  ไม่ควรเปิด-ปิดตู้เย็นบ่อยเกินไป
  ทําความสะอาดแผงระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นเป็นประจํา
  ถอดปลั๊กออก เมื่อไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน
  พัดลมไฟฟ้า

  อันดับ 13 พัดลมไฟฟ้า
  พัดลมไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นสําหรับหลายบ้าน โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อน เพราะจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเย็นสบายมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปพัดลมไฟฟ้าขนาด 16-24 นิ้วส่วนใหญ่จะใช้ไฟประมาณ 60-100 วัตต์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 0.15-0.25 บาทต่อชั่วโมง

  วิธีการประหยัดไฟ
  วิธีประหยัดไฟจากการใช้พัดลม มีดังนี้

  เปิดใช้เฉพาะตอนที่อยู่ในห้องเท่านั้น
  หากอากาศไม่ร้อนมาก ควรใช้ที่เบอร์ 1-2 เพื่อระบายอากาศ
  ทําความสะอาดใบพัดเป็นประจํา เพื่อให้พัดลมทํางานได้ดี
  ปิดสวิตช์ทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  สรุป
  การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่กินไฟอย่างมาก อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้ แต่ถ้าหากใช้งานอย่างถูกวิธี ก็สามารถประหยัดไฟเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และลดภาวะโลกร้อนควบคู่กันไปได้เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized