• November 11, 2022

  ออกกำลังแบบขาลุยโหด นักรบสุดสัปดาห์ ก็ได้ผล

  หมอดื้อ

  ผู้ใหญ่นั้นการออกกำลังอาทิตย์ละ 150 ถึง 300 นาที ในระดับความเข้มข้นปานกลาง หรือ 75 ถึง 150 นาที ในระดับความเข้มข้นมาก จะได้ประโยชน์มีผลลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากโรคที่ไม่ติดเชื้อได้

  ผล ลุยแบบนักรบ (weekend warrior) เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งไปเลยพบว่าได้ผลใกล้เคียงกันในการลดความเสี่ยงการตายจากทุกสาเหตุ จากโรคหัวใจเส้นเลือด แม้กระทั่งมะเร็ง

  วารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (JAMA Internal Medicine) วันที่ 5 กรกฎาคม 2022

  การศึกษาในระดับประเทศแบบไปข้างหน้า (prospective cohort study) โดยทำการติดตามผู้ใหญ่เป็นจำนวน 350,978 คน ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 2013 และข้อมูลทั้งหมดนำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการเสียชีวิต (National Death Index) จนกระทั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2015

  ระดับของการออกกำลังได้แก่
  1-ระดับ เฉื่อย (Physically inactive) คือน้อยกว่า 150 นาที ต่ออาทิตย์ ของการออกกำลังในระดับความเข้มข้น ปานกลางถึงมาก
  2-ระดับกระปรี้กระเปร่า มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่ออาทิตย์ ของการออกกำลังระดับความเข้มข้นปานกลางถึงมาก

  2.1 ชนิด ขาลุยแบบนักรบในสุดสัปดาห์ รวมแล้วหนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์ หรือ
  2.2 ออกกำลังแบบบ่อยกว่านั้นแต่เป็นประจำ (regularly active) คือมากกว่าหรือเท่ากับสามครั้งต่ออาทิตย์

  ผลของการศึกษานี้สำคัญมากตรงที่ การออกกำลังแบบ กระปรี้กระเปร่า ให้ประโยชน์จริงและลดความเสี่ยงของการตายในทุกสาเหตุ ไม่ใช่แต่ในเรื่องหัวใจและเส้นเลือด แต่ยังรวมถึงมะเร็งด้วย
  แบบกระปรี้กระเปร่า มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่ออาทิตย์ แม้จะเป็นการออกแบบขาโหดลุยนักรบสุดสัปดาห์ หรือจะแบบบ่อยครั้งมากกว่านั้น ก็ได้ประโยชน์เท่ากัน

  แต่มีข้อแม้ ก่อนจะออกกำลังแบบกระปรี้กระเปร่าทั้งขาลุยนักรบ สุดสัปดาห์ หรือแบบบ่อย ต้องประมานตนก่อน รู้ว่าเป็นโรคอะไรอยู่ หรือถ้าไม่เคยรู้เลยว่ามี โรคซ่อนอยู่ เช่น ทั้งหัวใจ ความดันสูง เส้นเลือดตีบ เป็นต้น ลุยออกกำลัง ไม่ว่าแบบใด อาจอายุสั้น

  ออกกำลังแบบหมอดื้อ เดินเอื่อยๆตากแดด ไม่ต้องถึงขนาดเข้มข้น ใช้เดิน รวมกับ เดินขณะทำงาน และในชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียง 10,000 ก้าว พีสูจน์แล้วเช่นกัน (สำคัญอย่าเดินตกท่อ ตกหลุม รถชนแล้วกันนะครับ)เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized