• July 12, 2022

  ใช้เพียงไฟล์เดียวควบคุมหน้าแรกของเว็บไซต์ทั้งหน้า โดยไม่ต้องยุ่งกับระบบใดๆของตัวเว็บไซต์ (และสามารถแก้ไขได้ง่ายแม้แต่คนที่ไม่เคยทำเว็บก็ตาม ) และ ต่อให้ระบบเว็บไซต์พังไปแล้ว เว็บหน้าแรกก็ยังคงแสดงผลได้ปกติ😍

  โครงสร้าง Breadcrumb Navigation URL
  หน้าแรก ➤ 10 หมวดหมู่ ➤ 50 หน้าเว็บไซต์
  เน้นไปที่การ สร้างความน่าเชื่อโดยอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา

  🔹มีระบบ Organization chart แสดงบุคลากรขององค์กร
  🔹 ระบบเว็บไซต์สามารถเพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
  🔹 Responsive website เปลี่ยนมุมมองไปตาม Device
  🔹 ระบบรองรับการ ทำ SEO ง่าย
  🔹 ปรับแต่งเมนูได้ตามต้องการ เพียงแค่ลากวาง
  🔹 ตกแต่งส่วนต่างๆได้ เช่น sidebar สี ขนาดตัวอักษร
  🔹 เพิ่มโปรแกรมเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บได้ (ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ)
  🔹 เปลี่ยนThemesได้ (ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ)

  .. Etc

  โครงสร้างเดิมของธีมเว็บไซต์นี้ต้องพึ่งพา โปรแกรมเสริมเฉพาะ ถ้าต้องการฟังก์ชั่นเพิ่มต้องจ่ายเงินซื้อ และ อาจต้องจ่ายเรื่อยๆสำหรับการอัพเดท หรือ เสี่ยงกับการที่ไม่มีอัพเดทในอนาคต อันอาจมีช่องโหว่ให้เว็บไซต์ถูกโจมตีได้ ผมป้องกันปัญหาทั้งหมดด้วยการ bypass ตัวโปรแกรมเสริมออกไป ปรับเปลี่ยนการเชื่อมโยงของรหัส แล้วใช้หน้าพิเศษ ที่สร้างขึ้นมาแทน

  ปรับ dimension ของภาพ ไม่กว้างจนเกินไปเพราะจะเกินความจำเป็นและทำให้มีขนาดไฟล์ใหญ่ซึ่งทำให้เว็บไซต์หน้านั้นโหลดช้า โหลดช้าคุณก็ไม่รอก็ออกจากเว็บเพราะไม่ใช่มีเว็บไซต์คุณคนเดียวบนโลกนี้

  หลังจากที่ปรับ dimension แล้วต้องลดขนาดของภาพซึ่งจะมีขั้นตอนพิเศษโดยใช้โปรแกรมออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้เวอไนน์ไอคอร์ส
ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories