• January 27, 2020

  ฮวง(ลม) จุ้ย(น้ำ)  ฮวงจุ้ยเป็นการเรียนรู้ถึงพลังงานธรรมชาติ เบญจธาตุ หรือ 5 ธาตุพื้นฐานในผังยันต์แปดเหลี่ยมหลังเต่า (ปากัว) มีหลักสีดังนี้

  ธาตุไฟ สัญลักษณ์  สีแดง รูปสามเหลี่ยม
  ธาตุดิน สัญลักษณ์ สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม
  ธาตุทอง สัญลักษณ์ สีขาว รูปกลม
  ธาตุน้ำ สัญลักษณ์ สีดำ (น้ำเงิน)  รูปหกเหลี่ยม รูปคลื่น
  ธาตุไม้ สัญลักษณ์ สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ธรรมชาติของแต่ละสี หรือแต่ละรูปทรง คือ ตัวแทนของธาตุ และธาตุแต่ละธาตุมีพลังของตัวเอง มีอำนาจส่งเสริม หรือ ทำลายหักล้างธาตุอื่นได้
  ธาตุที่ส่งเสริม
  ธาตุไม้ เป็นตัวเสริม ธาตุไฟ เพราะธาตุไฟมีไม้เป็นเชื้อ ไฟจะมีพลัง สว่างไสว โชติช่วง
  ธาตุไฟ เป็นตัวเสริม ธาตุดิน เมื่อไฟเผาไม้ จะเกิดขี้เถ้า ถ่าน ผง สลายเป็นดิน
  ธาตุดิน เป็นตัวเสริม ธาตุทอง แร่ธาตุต่างๆเช่น สังกะสี เหล็ก ธาตุทอง เกิดจากดินที่ทับถมกันแปรเป็นหินแร่
  ธาตุทอง เป็นตัวเสริม ธาตุน้ำ เมื่อมีความชื้นมากระทบ จะก่อให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำธาตุน้ำ เป็นตัวเสริม ธาตุไม้ น้ำเป็นอาหารของไม้ ทำให้ไม้เจริญเติบโต

  ธาตุทั้งห้านี้มีความสัมพันธ์กัน
  น้ำหล่อเลี้ยงไม้ให้เจริญเติบโต ไม้เป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดไฟ ไฟเผาไหม้ไม้เป็นขี้เถ้าดิน ดินทับถมกันจนกลายเป็นแร่ธาตุทอง(โลหะ) เมื่อมีความชื้นมากระทบเกิดน้ำ

  สีและรูปร่างถูกโฉลก
  สีแดง รูปสามเหลี่ยม (ธาตุไฟ) ถูกโฉลกกับ สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม (ธาตุดิน)
  สีเหลือง รูปสี่เหลี่ยม (ธาตุดิน) ถูกโฉลกกับ สีขาว รูปกลม (ธาตุทอง)
  สีขาว รูปกลม (ธาตุทอง) ถูกโฉลกกับ สีน้ำเงิน สีดำ รูปหกเหลี่ยม (ธาตุน้ำ)
  สีดำ น้ำเงิน รูปหกเหลี่ยม (ธาตุน้ำ) ถูกโฉลกกับ สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ธาตุไม้)
  สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ธาตุไม้) ถูกโฉลกกับ สีแดง รูปสามเหลี่ยม (ธาตุไฟ)

  “รูปร่างของเส้นสาย” “สี สรรค์” “ความสว่าง” โดยการจัดวางใน “ขนาด” และ “ทิศทาง” ที่กระแสเกื้อกูลส่งเสริมกันเหมาะสม ถ้าทำให้โดดเด่นทั้งองค์ประกอบทั้งหมด ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณ์และความรู้สึกตามสิ่งนั้นๆ ในกระแสที่เป็นบวก

  ธาตุที่ชง (ขัดขวางทำลายกัน)
  ธาตุไม้ ชงกับ ธาตุดิน เพราะรากของต้นไม้จะชอนชัยพื้นดินให้แตกแยกออกจากกัน
  ธาตุดิน ชงกับ ธาตุน้ำ เป็นเสมือนเขื่อนหรือกำแพง ปิดกันน้ำ
  ธาตุไฟ ชงกับ  ธาตุน้ำ น้ำจะเป็นตัวดับไฟ หรือปิดกัน ทำลายไฟ
  ธาตุทอง ชงกับ  ธาตุไฟ ไฟจะเผาทองให้หลอมละลาย เปลี่ยนรูปร่าง
  ธาตุไม้ ชงกับ  ธาตุทอง โลหะสามารถตัด ทำลายไม้ได้

  การเปลี่ยนธาตุที่ชงเป็นธาตุที่ถูกโฉลก
  การเปลี่ยนธาตุสองธาตุที่ชงกันให้เป็นธาตุที่ส่งเสริมกัน ต้องใช้ธาตุที่เป็นเหมือนตัวกลาง มาช่วยผสานให้เข้ากัน
  ธาตุไม้ ชงกับ ธาตุดิน  แก้ด้วยธาตุไฟ เพราะธาตุไฟ(สีแดง) เป็นแม่ของธาตุดิน(สีเหลือง) หรือไฟก่อให้เกิดหรือให้กำเนิดธาตุดิน และเป็นลูกของธาตุไม้(สีเขียว) หรือไม้ก่อให้เกิดหรือให้กำเนิดธาตุไม้
  ธาตุดิน ชงกับ ธาตุน้ำ  แก้ด้วยธาตุทอง เพราะธาตุทอง(สีขาว) เป็นแม่ของธาตุน้ำ(สีดำ สีน้ำเงิน) และเป็นลูกของธาตุดิน(สีเหลือง)
  ธาตุไฟ ชงกับ  ธาตุน้ำ  แก้ด้วยธาตุไม้ เพราะธาตุไม้ (สีเขียว) เป็นแม่ของธาตุไฟ(สีแดง) และเป็นลูกของธาตุน้ำ(สีดำ สีน้ำเงิน)ธาตุทอง ชงกับ  ธาตุไฟ  แก้ด้วยธาตุดินเพราะธาตุดิน(สีเหลือง) เป็นแม่ของธาตุทอง(สีขาว) และเป็นลูกของธาตุไฟ(สีแดง)ธาตุไม้ ชงกับ  ธาตุทอง  แก้ด้วยธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำ(สีดำ สีน้ำเงิน) เป็นแม่ของธาตุไม้(สีเขียว) และเป็นลูกของธาตุทอง(สีขาว)เวอไนน์ไอคอร์ส
ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories