• September 4, 2017

  อักษรพิเศษ

  ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉

  ✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭
  ✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀
  ✿✾✽✼✻✺✹✸✷☣
  ☢☠☭♈➸╬∴☀☆∷﹌
  ★◎▶
  ♨◐◑↘◊◦
  ✎✟➹❀✏ஓ☂✖®
  ✲ღ☃❆∆ŠÕ╠╣Őő
  (;° °)(>c<)(づ ̄³ ̄)づ»-(¯
  `v´¯)-»-ฤอ┳︻∝╬ออ ::======>>┈
  ━อ☆
  ┣▇▇▇อฤ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚
  ⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲☁
  ₪¡Þ✱௫μ

  o(‧”’‧)o。◕‿◕。べòべあ
  ぃ£❤。◕‿◕。✄☪

  ☣☢☠☮☭☮℃©®¼½¾³²
  ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ【
  】√¤∞㊝≡✖™乀の♈◖◗
  ♋Café灬≈◈Шǎ☃☎☏
  ▧▨♨◐◑◊◦
  ♧▣▤▥▦▩

  ๑۩۞▪▫□ˇиζ£⊕℡❣·
  ۰•●∈〓☆★┣┓┏┫×╰ノ
  ◢◣◥◤ΩжфюЮ━╃╄━
  卍┛┗┓┏◇◆ㄨ⌒※×◎☂
  ☜☞☜☞❤♡『』Ψ№∑⌒
  〖〗@ξζ∮▓∏卐❃❂❁❀
  ✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵
  ✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤
  ❥❦❧⓪๑۩۞۩๑♟☀oO#【
  】ψ▓▒░ √╮╭╯
  ╰ァ┱┲☆★♬≧0≦o(╥﹏╥)o//(ㄒoㄒ)//{{{(>_<)}}}๏[-ิ_•ิ]๏-*-

  ™ぷ▂▃▅▆█∏卐※◤◥﹏
  ﹋﹌∩∈∏╰☆╮≠№ミ●
  ﹏☉ミ*∩_∩* ♡☜☞☎☏⊙
  ◎▧▨♨◐◑▪▫
  ▀█▌▐░▒◊◦
  ▣▤▥▦▩◈♬♩♭の
  ☆あぃ£❤。◕‿◕。ღ❀◢
  ◣◥◤▽▧▨▣▤▥▦▩▓▒
  ░Café№@㊣™℡凸の๑۞๑๑۩ﺴﺴ۩๑๑۩۞۩๑o(‧”’‧)

  o❆べò⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ⓛ
  ⓞⓥⓔべ☀☜☞⊙®◈◊◦◇◆ε
  їз åŪÄÁÀãÃßÇç©¢dðÐëéêè
  퀣ËÉÊȃµïíî졦ÏÍÎÌ¿
  £¿ñÑøغ°¤Õ๐OþÞüúûùµÜÚÙ

  ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

  ✎✟ஐ ≈ ✲ ❈ ➹ ҳ̸Ҳ̸ҳ ☀☂☁【】┱ ┲ ❣
  ✚ ✪ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖
  ∷ ღ ☃ ❆ £∆ Š Õεїз Ő ő ∞ © ‡ † ☆ ★
   ♬ ♩ ♭ o O # √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲-ฤ
  -ฤอ┳︻∝╬ออ┠:: ======>> ┈━อ☆
  (*)·´`·.¸.»┣▇▇▇อฤ .:*
  «-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–» ‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø
  •.★*… …*★.•━ออ━

   ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎   ▧ ▨ ♨◐ ◑  ▪ ▫  ▀  █ ▌ ▐

  ░ ▒ ◊ ◦  ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◈ ♬ ♩ ♭ の☆ あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。

  ⊙● ①⊕◎Θ

  ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ 【】┱ ┲ ㊚ ㊛ *.:。*゚’゚・.。.:*

  ●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ˋ▂ˊ ˋ0ˊ

  ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ

  ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙

  ˙▽˙

  .⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙.◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐

  ◑△◐ ◑▽◐o(‧””‧)o ——•-:-`:c` (๐^.^๐) もみじ `:c`-:-•

  ■ 『』◆◣◥Ψ ※◤ ◥ №㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】

  △√ ∩¤々 ∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃  ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡

  ^_^…….♧♧ ☜☞.︻︼ฤ一 ︻┻┳อ一

  ღ ♡ ღ ♨ ☎ ☏ ☆ ★ △  ♧ ∵ ∴ ∷ # ♡ ♬ ♩ ♭ ◎

   ◐ ◑ ⊕ ¤ o O ㊝  ﻬ ஐ ღ ■ ↘ ╬ 『』••● ﹌

  (•¸• ) ๏[-ิ_•ิ]๏ ∪∩▽ღ ♬ ■ 『』 ◆◣◥Ψ ※◤ ◥ ∑⌒ξζω〖〗▂▂▃  ▅

  ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ▀  █ ▓ 回 □ 〓▌ ▐ ░ ▒ ◎ ☆ ∷ ﹌ ★ ╠ ╣

  ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

  ( っ ‘๐’)づ (=’ . ‘=) (=’o’=) o(︶︿︶)o 【★】 •.¸¸.•´´¯`••._.•ஐ゜

  *☆⌒Y⌒Y⌒Y⌒☆*゜ (*^.^*) Q( ‘ . ‘ =) ( ﹁ ﹁ ) (_) (^o)

  (/o^)/ 8(>_<)8 (^o^)y (‘(oo)’-)

  ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾

  ✳ ✼ ✻ ✲ ✽ ✱ ✺ ✹ ✸ ✷ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸✗ ✘ ✚ ✓ ✔ ✕ ✖

  ゚‘゚ ∞ ≈ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰ з ☠ ๑ ۩۞。 回

  ▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☉ ♡ ♤♧♨ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + – ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ⊿ ㏒ ➳➴➵㊚㊛㊙℗ ♯♩♬♭♮ ☎ ☏ ⊙♨ º º ₪ ¤ 큐 « » の ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ☜ ☞ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑  ▒ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◈ ♬ ♩ ♭ ♡ o(‧”’‧)o ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪ ㊫㊬㊭㊮㊯㊰ ♟ ☀ o O # 【】ψ ▓  ▒ ░ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ▶ γ ō 凸 ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃  ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ฺู ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ ■ Θ I し ↘↙ 〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ☜ ☞ ❤ 『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ∞ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬�� ≈ ◈ Ш ǎ ☃ ☎ ☏  ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ◊ ◦  ♧ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ ˇ⊕· ۰•●∈ ° ﹌ ﹎ ╱ ╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 ⊙● ①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆ ◆◇◣◢◥△▽⊿◤ ◥   ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ผศษ ป╬ อ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏ ┓┗ ┛┳⊥﹃﹄ฺ —¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)u’D)zkT`C1m 〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф юЮ ━╃ ╄━ ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ※ .’. ☂.’.❤ 『』 〖〗▓  ▒ ░ ▓ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲☃ ☎ ☏  ▧ ▨ ♨  ♧ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ⊕ ׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰ ▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·» 0_ »-(¯`v´¯)-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜☞ ︻︼ฤ一 ︻┻┳อ一 -ฤอ┳︻ ∝╬ออ ::======>> ☆อ━┈┈━อ☆ ┣▇▇▇อฤ ■◆◣◥◤ ◥〓∴ぷ▂▃▅▆█ 【】 ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑๑۩۞۩…¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>–» [[]] «–<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤… .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´ 彡° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ べ ☪ ☠ ╬ ╠ ╣∷ ღ :﹗/ ” _ < > `,·。≈ {}~ ~() – √ $ * & # ※*≮≯ +-× ÷﹢±/=∫∮∝ ∧∨∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ 凸(⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ ( c//”-}{-*x) (-’๏_๏’-) (◐ o ◑ ) (⊙…⊙ )。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)? (•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ)/ (︶︹︺)(*-`ω´- )人(ц`ω´ц*)(●ゝω)ノヽ(∀<●)(ㄒoㄒ)(>_<)⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧”’‧)o (∩_∩)ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o

  อักษรพิเศษ รูปแบบตัวเลข

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅶ ⅷ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ½ ¼ ¾

  เลขยกกำลัง

  ² ³

  ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ

  ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

  ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบตัวอักษรภาษาจีน

  ㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰中国驴博客行动

  นี่คือตัวอักษรจีน 500 คำที่ใช้บ่อยที่สุด
  的一是在不了有和人这中大为上个国我以要他时来用们生到作地于出就分对成会可主发年动同工也能下过子说产种面而方后多定行学法所民得经十三之进着等部度家电力里如水化高自二理起小物现实加量都两体制机当使点从业本去把性好应开它合还因由其些然前外天政四日那社义事平形相全表间样与关各重新线内数正心反你明看原又么利比或但质气第向道命此变条只没结解问意建月公无系军很情者最立代想已通并提直题党程展五果料象员革位入常文总次品式活设及管特件长求老头基资边流路级少图山统接知较将组见计别她手角期根论运农指几九区强放决西被干做必战先回则任取据处队南给色光门即保治北造百规热领七海口东导器压志世金增争济阶油思术极交受联什认六共权收证改清己美再采转更单风切打白教速花带安场身车例真务具万每目至达走积示议声报斗完类八离华名确才科张信马节话米整空元况今集温传土许步群广石记需段研界拉林律叫且究观越织装影算低持音众书布复容儿须际商非验连断深难近矿千周委素技备半办青省列习响约支般史感劳便团往酸历市克何除消构府称太准精值号率族维划选标写存候毛亲快效斯院查江型眼王按格养易置派层片始却专状育厂京识适属圆包火住调满县局照参红细引听该铁价严

  ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบตัวอักษรภาษาลาว
  รูปอักษรลาว   เทียบรูปอักษรไทย
  ກ   ก
  ຂ   ข, ฃ
  ຄ   ค, ฅ, ฆ
  ງ   ง
  ຈ   จ
  ສ   ฉ, ศ, ษ, ส
  ຊ   ช, ซ
  ຍ   ญ, ย
  ດ   ฎ, ฑ (บางคำ),ด
  ຕ   ฏ, ต
  ຖ   ฐ, ถ
  ທ   ฑ (บางคำ), ฒ, ท, ธ
  ນ   ณ, น
  ບ   บ
  ປ   ป
  ຜ   ผ
  ຝ   ฝ
  ພ   พ, ภ
  ຟ   ฟ
  ມ   ม
  ຢ   ย (บางคำ), อฺย
  ຣ   ร
  ລ   ล
  ວ   ว
  ຫ   ห
  ອ   อ
  ຮ   ฮ

  อักษรพิเศษ หน้าคน แสดงอารมณ์ รัก สมหวัง ยิ้ม ดีใจ

  ~♡ . ( ̄▽ ̄)~*      ( ̄▽ ̄)”      ╮(╯▽╰)╭      ╮( ̄▽ ̄)╭♡.      = ̄ω ̄=      ( ̄3 ̄)a

   ̄▽ ̄ ╮    ( ̄. ̄) \     ( ̄< ̄)      (~o ̄▽ ̄)     (~ ̄▽ ̄)       ♡. └(^o^)┘     ﹌○﹋

  ^ˇ^≡       ♡. =^_^=      Y(^_^)Y       ♡. \^o^/      ♡. ( ^_^ )?

  ^o^y      ^o^y      ↖(^ω^)↗       ♡. ~^o^~      *^ˍ^*      *^ο^*       ♡. *^◎^*

  *^÷^*      ♡. ~~~^_^~~~       ♡. (-.-)=3       ~@^_^@~       #^_^#      ♡. ~~~///(^v^)\\\~~~

  \\*^o^*//      ㄟ~ ♡. ~*.*~      ∩__∩y      ~~^^       ♡.(*^@^*)      ~~ ♡. (° ο°)~@

  ~!!! ^_^;      ♡. ^_^|||         ♡. (⊙o⊙)       {{{(>_<)}}}

  ^_^”       ♡. ..@_@|||||..      …(⊙_⊙;)…       ♡. o_o ….      O__O”       ♡. ///^_^…….

  (*^‧^*)       ♡. (^_^)     ♡. ‵(*^﹏^*)     (*∩_∩*)      ♡. ~_~      (~ o ~)

  ♡. π_π      =@~@=       ♡. @(一-一)      (ˇ︿ˇ﹀       ♡. (^人^)       (^_^)/      ♡. *x*

  ♡. ^_^o

  อักษรพิเศษ หน้าคน แสดงอารมณ์ อกหัก เศร้า ผิดหวัง

  (╯3╰)╭♡.      ╮(╯3╰)╭      ╮(╯_╰)╭      (= 0 =)y      o(︶︿︶)o      ˋ(′~‵)ˊ♡.          ⊙﹏⊙∥∣°

  (*^︹^*︺      ♡. \(╯-╰)       ╯﹏╰       ♡. \(╯-╰)/      (╯︿╰﹀       ♡. ︸_︸

  -____-”      -︵-       ♡.。_。      (*@︿@*﹀     ♡. (+﹏+)     (+﹏+)

  ♡. //(ㄒoㄒ)//      ::>_<::      〒_〒       ♡. %>_<%     ╰_╯      ♡. >_<#      (ˋ︿ˊ﹀-#

  ♡. (>﹏<)      (*+﹏+*)     ~ x__x,      ♡.>_<|||

  (+_+)?       ♡. (?ε?)?      ~ o_O???       ♡.@_@a      一 一+      (*@ο@*)

  ♡. >”<||||      ‵(*>﹏<*)′      O_o       (°ο°)~       ♡. *@_@*     ~~ ♡. ★~★

  ♡. ~w_w~      (ˇˍˇ)     ~`o`~       ♡. (*>.<*)     ~ ˋ_ˊ*       ♡. -.-      ~>_<~+

  ˙▽˙   .⊙▂⊙    ⊙0⊙   ⊙︿⊙  ⊙ω⊙   ⊙﹏⊙  ⊙△⊙   ⊙▽⊙.

  อักษรพิเศษ หน้าคน รูปแบบอื่นๆ

  ˋ▂ˊ   ˋ0ˊ    ˋ︿ˊ    ˋωˊ  ˋ﹏ˊ  ˋ△ˊ   ˋ▽ˊ    ˇ▂ˇ   ˇ0ˇ   ˇ︿ˇ   ˇωˇ

  ●▂●   ●0●   ●︿●   ●ω●   ●﹏●   ●△●    ●▽●

  ˇ﹏ˇ   ˇ△ˇ   ˇ▽˙▂˙  ˙0˙  ˙︿˙   ˙ω˙   ˙﹏˙  ˙△˙

  ◑▂◐   ◑0◐  ◑︿◐  ◑ω◐    ◑﹏◐ ◑△◐ (๐^.^๐)

  (•ิ_•ิ)?   \(•ิ_•ิ\)   (/•ิ_•ิ)   。◕‿◕。   (。→‿←。)   (@^-^)

  (¬_¬メ).   @^__^@★       (*≧▽≦)☆      ★(◕‿◕❀)       (◡‿◡❀)

  (^人^)       (●*∩_∩*●)      ~~(^__^)..?

  ◑△◐   ◑▽◐   ∩▂∩   ∩0∩   ∩︿∩    ∩ω∩   ∩﹏∩    ∩△∩   ∩▽∩

  ∪▂∪    ∪0∪   ∪︿∪      ∪ω∪    ∪﹏∪    ∪△∪    ∪▽∪    ≧▂≦

  ≧0≦    ≧︿≦    ≧ω≦    ≧﹏≦     ≧△≦      ≧▽≦      >▂<      >0<      >︿<

  >ω<      >﹏<      >△<      >▽<╯▂     ╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰

  +▂+      +0+      +︿+      +ω+      +﹏+      +△+      +▽+      ˋ▂ˊ      ˋ0ˊ      ˋ︿ˊ

  ˋωˊ      ˋ﹏ˊ      ˋ△ˊ      ˋ▽ˊ      ˇ▂ˇ      ˇ0ˇ      ˇ︿ˇ      ˇωˇ      ˇ﹏ˇ      ˇ△ˇ      ˇ▽ˇ      ˙▂˙

  ˙0˙      ˙︿˙      ˙ω˙      ˙﹏˙      ˙△˙     ▽(▔﹏▔)≡      ⊙﹏⊙∥∣°      ˋ︿ˊ﹀-#      ╯︿╰﹀

  (=‵′=)      <(‵^′)>      o(‧””‧)o      (¯▽¯;)     (-__-)b      \ _ /      ̄□ ̄ll   <(“””O”””)>

  (#‵′)凸 (‵▽′)ψ     (°ο°)~ @ (^人^)      (*‧↓˙*)      (O ^ ~ ^ O)    <(‵^′)>      o(‧””‧)o

  (¯▽¯;)      (-__-)b      \ _ /♡.      ̄□ ̄||     <(“””O”””)>♡.      (^人^)      (*‧↓˙*)♡.

  (O ^ ~ ^ O)      �[。。]≡      (¯(∞)¯)     <( ̄︶ ̄)>      []~( ̄▽ ̄)~*      ( ̄﹏ ̄)      ( ̄ˇ ̄)♡.

  \( ̄︶ ̄)>      <( ̄︶ ̄)     / (‵﹏′) ╮     (‵▽′)╭      \(‵▽′)/.      ≧▽≦y      (/≧▽≦/)      (≧▽≦)y

  (/≧▽≦)/     (≧▽≦)(@)♡.      \(≧3≦)/      \(≧ω≦)/      o(≧ω≦)o      o(≧o≦)o

  ˋ( ° ▽、° )♡.      o(≧v≦)o      \(≧▽≦)/~     ≧□≦○♡.     ~♡. ︽⊙_⊙︽      (⊙_⊙)      (@口@)

  Σ(@)( ̄ ̄)+      Σ(⊙▽⊙”a♡.      (@[]@!!)      ㄟ(≧◇≦)ㄏ     ( ̄ε(# ̄)      Σ( ° △ °|||)︴♡.

  ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบรูปดาว

  ★ ☆ ✰✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✪✣✤✥✦✧✡ ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✳ ✲ ✱ ✰ ✯ ✮ ✭ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂✵ ✶ ✷ ✸ ✹✺ ✻ ✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ ❉ ❊

  ตัวอักษรพิเศษ กลุ่มตัวอักษร เป็นรูปต่างๆ

  สัญลักษณ์พิเศษ หมากรุก
  ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

  สัญลักษณ์พิเศษ ไพ่
  ♧ ♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦

  สัญลักษณ์พิเศษ ลูกศร
  ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ↖ ↗ ↘ ↙  ↔ ↕ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➙ ➚ ➘ ➟ ➠ ➣ ➢ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨

  สัญลักษณ์พิเศษ สามเหลี่ยม
  ▲ △ ▼ ▽ ◢ ◣ ◤ ◥ ⊿

  สัญลักษณ์พิเศษ สี่เหลี่ยม
  ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ■ □⊹ ◆ ◇

  สัญลักษณ์พิเศษ วงกลม
  ◑ ☮ ☯ ✆ ✇ ⊕ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ 〇 ◎ ● ☉

  สัญลักษณ์พิเศษ เครื่องหมายต่างๆ
  ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ≨ ≩ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ∛ ∜

  สัญลักษณ์พิเศษ อุณหภูมิ
  ☼ ☀ ☁ ☂ ☃☄ ☾ ☽ ❄ ☇☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ

  สัญลักษณ์พิเศษ อื่นๆ
  ◘ ◙ ﻬ ╦ ╩ $ ╚ ╝ ♪ ♪ ﻬ ♫ ♪ ♪ ღ 。 • ╬ ♂ ♀ → ← ◊ の ω ∏ √ ∩∞ ≡ ◊ ╠ ═ ╝ ▫ □ җ لّـّـّّا җ ๑ ಕ ◊ の № ∑ ξ ζ ≠ ─ = ≈ ≌ ۩ ๑ ۞ ō ε ┘ ┌ ╬ Θ ™ ۣ۞ ₪ ∂ ‡ 俞 ツ ❡ ❧ ҳ̸Ҳ̸ҳ ^ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╟╞╝ ╜ ╛ ╙ ╘╗ ╖ ╔ ╔ ╓ ╒═ ┼ ┴┬├┘└┐│─⌡⌠⌐ π̲̲͡͡ ㎯ く … ︻ ﹌ ︼ ﹎ ﹋  ﹀ ︿ ︾ ︽ ﹊ ︵ ︷ ︶ ︸ ︹ ︺ ะ ※ ∝ ∞ ∟ ∠ ∥ ∧ ∨ ∮ ∴ ∵ ∶ ∷ ≮ ≯   ⌒▔ ⊹ ⊱ ⋛ ⋋ ⋌ ⋚ ⊰ ⊹ ﹏ √ ╮ ╭ ╯ ╰ ㋡ ↘ △ ◐ ☎ ☏▕ 『 ❀ ❣ ☇ ☃ 』 ♧ ⊹   ○  ★ ☆ 〆  「 」 『 』 〒 〓  ∡ ∢ ∤ ∦ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∶ ∸ ∹ ∻ ∾ ≂ ≁ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣  ≬ ≭  ≶ ≷ ≸ ≹ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⊃ ⊂ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔  ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋭ ⋫ ⋬ ⋪ ⋩ ⋨ ⋧ ⋣ ⋢ ⌂ ⌠ ⌡ ║ ╽ ╿  ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☐ ☑ ☒ ☓ ☚ ☛ ☜ ☝ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☧ ☪ ☫ ☬ ☭ ♃  ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻  ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓   ♨ ♩ ✁ ✂ ✃ ✄  ✈ ✉ ✌ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✛ ✜ ✣ ✤ ✥ ✦ ✩ ✪ ✬ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻  ❍  ❛ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧  Ѿ 〴 〷 〄 〆 ₢ ₠ ξ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ✿ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‘ , . ; ′ ″ ` ˆ ˇ ˘ ^ ` ˉ ˜ ˝ ̺ ̪ ̫ ̬ ̭ ̾ ̐ ̒ ̄ ̅ ̵ ̱ ̲ ̷ ̙ ̘ ְ ֱֿ ֲ ֳ ִ ֵ ַ ָ ֹ ֻ ּ ֽ ־         ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷ ┶ ┵ ┴ ┳ ┲ ┱ ┰ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╈ ╉ ╊ ╋ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ご ﹢ ﹡ ﹄ ﹃ ﹂ ﹁ ~ ˇ ι ⊥ ∷ ∑ ∏ ∫ ∪ ∩ ∥ ∧ ∨ ∠ ⌒ 〕 〔 〩 〦 〧 〨 〥 〣 〤 〢 〡 〈 〉 ﹝ ﹞ ↑ ← → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ƸӁƷ ۵ ㋡ 曲 ʘ ʚ 冫▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▓ ▪ ░ ▒ ▒ ▓

  อักษรพิเศษ น่ารักๆ สวยๆ ต่อกันยาวๆ

  ☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~

  /(*w*)\ ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡

  ╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸,

  —(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷·

  Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨

  —¤÷(`[¤* *¤]´) ÷¤—

  •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•

  «·´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»

  ׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º× »

  -(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×

  ♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷·

  Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨

  —¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»

  o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧

  *♫~ ♥♥–/–^^” ..♥♥ .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•♥:::

  ( …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*♥…*(¨`•.•´¨)♥ . * .`•.¸(¨`•.•´¨) * . * .♥ ♫~

  ☀ <º))))><.·´¯`·.§ h £ ® ß € ¯|¯ •·.·´¯`·.·• .·´¯`·.><((((º>

  <-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸><((((º> ♫~*

  () (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·

  (¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.

  *.:。*゚‘゚・.。.:* *.:。*゚’゚・.。.:* *.:。*゚¨゚・ .。.:* *.:。*゚¨゚・ .。.:*

  «-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–»

  «-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–» [[ ♫~

  —(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°•

  ~ »-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷× ~ —¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤— ♫ «·´`·.(`·.¸ ¸.·´)

  .·´`·» •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•  ׺°”˜`”°º×

  ׺°”˜`”°º× ♫ ♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。

  ‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ

  ¨°o.O O.o *.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿

  o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧::‧ .。.:*・❀●•♪.。

  ‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚’゚・.。*εїз

  ↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯)

  `•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)

  ׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

  อักษรพิเศษ กลุ่มอักษร Text Art

  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
  ::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…::::::::::::::
  *: (=’ :’) :: Rakjung Dotcom! :::::::::::::::::::::
  •.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…:::::::::::
  ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

  ,___,
  [O.o]
  /)__)
  -“–“-

  ♥ [̲̅L][̲̅i̲̅][̲̅k̲̅][̲̅e̲̅] ♥ >>>

  —————-(\_/)
  -(\(\———-(≧◡≦)
  ( =’:’)—<[:]|||||||[:]>
  (..(“)(“)✿❀❁(“)(“)

  ░▀█ █▀█ █▀▄ █▀▀ ::: (\_(\
  ▄░█ █▀█ █░█ █▀▀*: (=’ :’) :*
  ▀▀▀ ▀░▀ ▀▀░ ▀▀▀•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

  -(\(\————(\_/)
  ( =’:’)———-(o.O)
  (..(“)(“)—<[:]|||||||[:]>
  —————–(“)(“)

  ….. (¯`v´¯)♥
  …….•.¸.•´
  ….¸.•´
  … (
  ☻/
  /▌♥♥
  / \ ♥♥

  (¯`v´¯) I Love My Girls
  `*.¸.*´ ?
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)?
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
  (¯`v´¯)
  .`·.¸.·´ ?
  ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
  (¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸
  ╔══╗
  ╚╗╔╝
  ╔╝(¯`v´¯)
  ╚══`.¸.Your lover’s name

  …..*..lovelovelo…*
  …*..lovelovelove….*
  ..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
  .*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
  …*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
  *.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
  .*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
  ..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
  …*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
  …..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
  ……..*….lovelovelovelovelovelo…*
  ………..*….lovelovelovelove…*
  ……………*…lovelovelo….*
  ………………*..lovelo…*
  …………………*…..*
  ………………….*..*

  _____8888888888____________________
  ____888888888888888_________________
  __888888822222228888________________
  _88888822222222288888_______________
  888888222222222228888822228888______
  888882222222222222288222222222888___
  8888822222222222222222222222222288__
  _8888822222222222222222222222222_88_
  __88888222222222222222222222222__888
  ___888822222222222222222222222___888
  ____8888222222222222222222222____888
  _____8888222222222222222222_____888_
  ______8882222222222222222_____8888__
  _______888822222222222______888888__
  ________8888882222______88888888____
  _________888888_____888888888_______
  __________88888888888888____________
  ___________8888888888_______________
  ____________8888888_________________
  _____________88888__________________
  ______________888___________________
  _______________8____________________

  ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє,
  ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
  ─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
  ─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
  ──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
  ────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
  ──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
  ────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
  ─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
  ───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.

  _░▒███████
  ░██▓▒░░▒▓██
  ██▓▒░__░▒▓██___██████
  ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
  ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
  ██▓▒░_______________░▒▓██
  _██▓▒░______________░▒▓██
  __██▓▒░____________░▒▓██
  ___██▓▒░__________░▒▓██
  ____██▓▒░________░▒▓██
  _____██▓▒░_____░▒▓██
  ______██▓▒░__░▒▓██
  _______█▓▒░░▒▓██
  _________░▒▓██
  _______░▒▓██
  _____░▒▓██

  ___d88888888b_____d88888888b
  __d88?____d88b___d88b____`88b
  _d8?_________d888b_________`8b
  _8b_________________________d8
  _b8__________________d8888b___d8888b
  __d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
  ___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
  ____`8da___________8b_______________d8
  ______`Y8b__________d8_____________8b
  ________`8b__________8ba_________ad8
  __________`88_____88__`8da_____ab8?
  ____________8b___d8_____`Y8___8Y?
  _____________`b_d?________`8_8?
  ______________`8?__________`8?
  _______________”____________”

  _♥__♥_____♥__♥___ Put This
  _♥_____♥_♥_____♥__ Heart
  _♥______♥______♥__ On Your
  __♥_____/______♥__ Page If
  ___♥____\_____♥___ You Had
  ____♥___/___♥_____ Your Heart
  ______♥_\_♥_______ Broken
  ________♥_________…………….

  $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
  $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
  $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
  $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
  $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
  $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
  $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$

  ▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█
  ─██─███─███─██─██─██▄█
  ─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█
  ▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█

  ..▓▓..▓▓
  ..▓▓……▓▓
  ..▓▓……▓▓………………▓▓▓▓
  ..▓▓……▓▓…………..▓▓……▓▓▓▓
  ..▓▓….▓▓…………..▓……▓▓……▓▓
  ….▓▓….▓…………▓….▓▓….▓▓▓….▓▓
  ……▓▓….▓……..▓….▓▓……….▓▓….▓
  ……..▓▓..▓▓….▓▓..▓▓…………….▓▓
  ……..▓▓……▓▓….▓▓
  …….▓………………….▓
  …..▓…………………….▓
  ….▓……^……….^……▓
  ….▓…………♥………….▓
  ….▓……………………..▓
  ……▓……….ٮ……….▓
  ……….▓▓……….▓▓

  …………(¯`’•.
  …………..(¯’•(¯’•…………_/)/)
  ……………(¯’•.(¯’•…….((…..((
  …………….(¯`’•(¯’•…((.)..(. ‘ /)
  ……………..(¯`’•.(¯'((.)….|\_/
  …..,,,~”¯¯¯`’¯(_¸´(_.)……|
  …(((./………………………)__
  ..((((.\……),,………..(…../__`\
  ..))))..\ . .//…¯¯¯¯¯¯¯’ \…/… / /
  .(((…../ .// ………….. | ./…..\/
  .)))…..| ||……………..| |………..♥♥♥
  ((……..) \\……………..) \………..\|/
  .^^^^.””‘”‘.^^^^^^^..”””.^^^^.””””

   เวอไนน์ไอคอร์ส
ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories